Cada 26 d'abril se celebra el Dia Mundial de la Propietat Industrial i Intel·lectual (PII). Va ser l'any 2000 quan els Estats membres de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) van triar esta data en commemoració de l'entrada en vigor del Conveni de l'OMPI, el 26 d'abril de 1970.

La finalitat primordial d'esta jornada és divulgar la labor que exercixen els Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual (DPII) en el foment de la innovació i la creativitat per a l'impuls del progrés humà i un futur millor.

En 2024 el lema triat per l'OMPI és “La PI i els ODS: El nostre futur comú es forja amb innovació i creativitat”. La manera en la qual vivim, treballem ha de reconsiderar-se per aconseguir un futur comú i aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La relació entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la Propietat Intel·lectual (PI) i les empreses és fonamental per a impulsar el progrés cap a un futur més sostenible:

  • Innovació i desenvolupament de productes sostenibles: Les empreses poden utilitzar la PI per a protegir les seues innovacions en productes i tecnologies que contribuïsquen a aconseguir els ODS, com a energies renovables, solucions de sanejament, aliments nutritius i sistemes de salut accessibles
  • Col·laboració i associacions: Les empreses poden col·laborar amb institucions d'investigació, organitzacions sense fins de lucre i altres empreses per a desenvolupar solucions innovadores que aborden els desafiaments plantejats pels ODS. Estes col·laboracions poden involucrar l'intercanvi de coneixements i tecnologies protegides per la PI.
  • Accés a tecnologies i coneixements: La PI pot facilitar l'accés de les empreses a tecnologies i coneixements necessaris per a desenvolupar solucions sostenibles. Els acords de llicència i les col·laboracions en recerca i desenvolupament poden permetre que les empreses utilitzen tecnologies protegides per la PI per a avançar en els seus objectius de sostenibilitat.
  • Responsabilitat social corporativa (RSC): Les empreses poden integrar els ODS en la seua estratègia de RSC i utilitzar la PI com una ferramenta per a promoure la innovació responsable i el desenvolupament sostenible en les seues operacions i cadenes de subministrament.
  • Avantatge competitiu: La capacitat d'una empresa per a innovar i desenvolupar solucions sostenibles pot brindar-li un avantatge competitiu en el mercat. La PI pot protegir estes innovacions, permetent a les empreses diferenciar-se i posicionar-se com a líders en sostenibilitat.

En resum, les empreses tenen un paper crucial en la consecució dels ODS, i la PI és una ferramenta important que poden utilitzar per a impulsar la innovació, la creativitat i el desenvolupament sostenible en les seues activitats comercials. En integrar els ODS en la seua estratègia empresarial i utilitzar la PI de manera efectiva, les empreses poden contribuir significativament a un futur més sostenible per a tots.

Més informació Dia Mundial PI: https://www.wipo.int/es/web/ipday/2024-sdgs/index

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.