240513 INN NP pellets biomasaL’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, dirigida per Nuria Montes, destinarà enguany un total d’un milió d’euros per a impulsar energies renovables i biocarburants en les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana. (14-05-2024)

Tal com publica este dilluns el Diari Oficial de la GeneralitatValenciana (DOGV), Ivace+i Energia donarà suport econòmic mitjançant subvencions a fons perdut a la inversió en projectes que suposen la utilització de fonts d’energia no contaminants per a aplicacions tèrmiqueso elèctriques aïllades de la xarxa. Les sol·licituds es podran presentar fins al 13 de juny de 2024.

Esta línia d’ajudes preveu, amb caràcter general, ajudes que arriben al 45 % del cost dels projectes que suposen la utilització de fonts d’energia neta. A més, en el cas de les mitjanes empreses,este percentatge es pot augmentar 10 punts i per a les petites empreses i entitats a un màxim de 20 punts, i arribar al 65 %.

Actuacions subvencionables

El Programa d’energies renovables pretén donar suport a iniciatives que preveuen la utilització de la biomassa per a usos tèrmics i seran susceptibles de ser subvencionats els projectes quedisposen d’equips per a tractament en camp de biomassa per a estellar-la o empacar-la, amb l’única finalitat d’utilitzar-la en processos energètics.

Així mateix, es proporcionarà suport a l’adquisició de maquinària específica per al tractament de la biomassa, per a l’ús energètic en camp, a fi de facilitar-ne la recollida i el transport de manera que es reduïsquen els costos associats al seu transport.

També s’inclou maquinària de tala i processadores, incloent-hi els seus accessoris (capçals, grapes, etc.), així com compactadores, sempre que s’apliquen exclusivament a projectes de recollidade biomassa per a ús energètic. Igualment es donarà suport a l’adaptació de camions cisterna per a la distribució de biomassa i les instal·lacions per a la fabricació de pèl·lets, briquetes l’origen de les quals siga la biomassa.

Quant a les aplicacions elèctriques, es donarà suport a les actuacions d’energia solar fotovoltaica, energia eòlica i minihidràulica aïllada de la xarxa, i les instal·lacions mixtes eòlica+ fotovoltaica que estiguen aïllades de la xarxa. Per a poder obtindre la subvenció, la potència dels projectes ha d’oscil·lar, amb caràcter general, entre 5 quilowatts i 500 quilowatts de potència.

Cal destacar que totes estes línies d’incentius compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a càrrec del període 2021-2027.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.