Les empreses de la Comunitat Valenciana poden sol·licitar a partir de demà, 24 d'abril, les ajudes d’Ivace+i Internacional amb les quals es dona suport a l'estratègia i l'acció internacional de les pimes de la Comunitat Valenciana, que ha sigut publicada hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (23-04-2024)

La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha explicat que aquestes ajudes han augmentat la seua dotació aquest exercici un 23% en aconseguir els 3 milions d'euros.

“Unes ajudes amb les quals donem suport a la internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana a través del suport de les despeses relacionades amb processos de consultoria estratègica especialitzada”, ha indicat.

Per part seua, la directora general d'Emprenedoria i Internacionalització, Ester Olivas ha explicat que la “novetat en el present exercici és la inclusió de les despeses relacionades amb el servei de suport o acompanyament per part d'experts en qualsevol fase del procés d'internacionalització”.

Aquestes ajudes de l’Ivace, que compten amb finançament europeu a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), complementen les ajudes de la Direcció General d'Internacionalització dirigides a secundar tota una sèrie de despeses de les empreses en el desenvolupament del seu procés d'internacionalització la publicació de la qual està prevista en els pròxims dies.

Ajudes Ivace+i Internacional
Les despeses subvencionades en aquestes ajudes d’Ivace+i Internacional són els vinculats a consultories estratègiques dirigides a millorar la gestió de la internacionalització de l'empresa i la seua posició competitiva internacional.

Entre les consultories incloses figuren les dirigides a definir o revisar l'estratègia d'internacionalització, les de digitalització de l'activitat internacional, inclòs màrqueting digital, canals en línia de comercialització o intel·ligència artificial aplicada a la internacionalització.

Així mateix, es donen suport a les despeses de consultoria estratègica per a la compra pública internacional, la dirigida al creixement sostenible de l'activitat internacional i les que milloren el disseny, desenvolupament i posicionament de la marca en els mercats internacionals.

També s'inclouen les despeses de consultoria per a l'expansió en mercats exteriors, amb la possibilitat d'incloure les despeses lligades a la constitució de l'empresa en l'exterior i els derivats de la contractació de serveis professionals necessaris per al funcionament de l'empresa en l'exterior (assessorament legal, fiscal i/o laboral, RH, o immobiliari, entre altres).

Les empreses també podran presentar despeses de consultoria associada al finançament internacional o logística.

Les ajudes seran de fins al 90% de les despeses elegibles (IVA exclòs), corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en la convocatòria, amb un import màxim dels costos subvencionables de 40.000 euros.

L'ajuda està subjecta al règim de minimis, la qual cosa suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 300.000 euros, calculats entre la data de la concessió d'aquesta subvenció i els tres anys anteriors.

Les empreses poden sol·licitar aquestes ajudes en dos trams temporals. El primer termini comença  demà dimecres, 24 d'abril , i finalitza el 31 de maig. El segon termini va des de l'1 de juny al 13 de setembre.

Les empreses interessades poden sol·licitar les ajudes a través de la web de l’Ivace.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.