240329 INN FOTO autoconsumoL’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), dependent de laConselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha aprovat en comissió d’avaluació la concessió de 3,5 milions d’euros per a donar suport a un lot de 140 projectes d’autoconsum en empreses dels sectors productius de la Comunitat Valenciana. (03-04-2024)

La consellera Nuria Montes ha posat l’accent en el compromís de la Generalitata “impulsar al màxim” la introducció de l’autoconsum amb energies renovables en el teixit productiu, on la Comunitat “compta amb un enorme potencial”. Per a la titular d’Innovació, és “imprescindible fer que la situació actual revertisca i liderar la implantacióde les energies renovables, molt especialment aquelles de les quals tenim recursos en abundància, com és el cas de la solar”.

Per a la realització d’estos projectes, les empreses tenen prevista una inversiósuperior a 14 milions d’euros i la seua posada en marxa aportarà una potència instal·lada de 17,7 megawatts (MW). Gràcies a l’execució d’estes instal·lacions es podran generar anualment prop de 25 milions de quilowatts hora (kWh), de forma renovable, la qualcosa evitarà l’emissió de prop de 9.400 tones de diòxid de carboni a l’atmosfera.

Estos incentius, tal com ha explicat el director general d’Energia i Mines, ManuelArgüelles, procedixen dels fons Next Generation, que gestiona Ivace+i a la Comunitat, i s’emmarquen en el programa de foment a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, tant en el sector servicis com en altres sectors productiusde la Comunitat.

Quant a la distribució provincial, Argüelles ha detallat que dels 140 projectesaprovats en este lot, se’n situen un total de 72 a la província de València, 53 a Alacant i 15 a la província de Castelló.

Poden accedir a este programa les persones jurídiques i les agrupacions d’empreseso de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzen una activitat econòmica incloent-hi els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada; les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbitde l’energia, i les empreses de servicis energètics (ESE). També poden accedir a estes ajudes les comunitats d’energies renovables.

Suports que arriben al 65 % del cost del projecte

Quant a la quantia de les subvencions, el percentatge i l’ajuda depenen tantdel beneficiari com de la tipologia, potència i tecnologia del projecte. Així doncs, per als projectes d’autoconsum presentats, el percentatge d’ajuda previst és del 15 % al 50 %, en funció de si es tracta de gran empresa, pime o petita empresa; si la tecnologiautilitzada és solar fotovoltaica o eòlica, i de la potència instal·lada. Si la instal·lació té, a més, sistemes d’emmagatzematge (bateries), el percentatge pot arribar al 65 %.

A més, estes ajudes poden augmentar el percentatge aplicable sobre el cost subvencionableen 5 punts percentuals quan les instal·lacions subvencionades se situen en municipis d’un màxim de 5.000 habitants, o municipis no urbans de 20.000 habitants com a màxim, els nuclis dels quals tinguen una població inferior o igual a 5.000 habitants.

Per als projectes consistents en la incorporació de sistemes d’emmagatzematgeen instal·lacions d’autoconsum ja existents en el sector servicis i altres sectors productius, els percentatges d’ajuda oscil·len entre el 45 % i el 65 % del cost.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.