Ajudes Innovació CARRUSEL ValL'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), adscrit a la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha recuperat les ajudes per a donar suport a projectes innovadors de transformació digital dins de la convocatòria d'innovació del seu pla d'I+D+i empresarial publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (27-12-23)

Per a la consellera d'Innovació i presidenta de l'Ivace, Nuria Montes, “esta novetat en les ajudes de 2024 té com a objectiu reduir la bretxa que hi ha en la implantació de la indústria 4.0 en les pimes i dotar-les dels recursos i les ferramentes necessaris per a implantar solucions tecnològiques que en milloren la competitivitat i el posicionament en el mercat”.

“Les pimes –hi ha afegit la consellera d'Innovació– formen part de les principals forces impulsores del creixement econòmic i de la creació d'ocupació, i necessiten ajudes que responguen a les exigències del mercat”.

El pressupost que la unitat d'innovació de l'Ivace destinarà a impulsar la innovació en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana és de 10 milions d'euros, amb els quals finançarà projectes d'innovació de productes, processos, indústria 4.0 i innovació en l'àmbit de les tecnologies d'electrònica, informació i comunicació (TEIC).

Amb este pressupost, finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, l'Ivace finançarà fins al 45 % de les despeses derivades de la contractació de serveis de consultoria i assistència tècnica, registre de patents, marques, models d'utilitat i dissenys industrials, despeses de personal tècnic que participe en el projecte, així com l'adquisició d'actius materials (béns d'equip) o immaterials (programari).

A excepció de la línia d'Innovació TEIC, enguany no hi ha límit en la presentació de projectes per empresa. El termini per a presentar sol·licituds s'iniciarà el 9 de gener de 2024 i finalitzarà el 22 de febrer.

Actuacions susceptibles de suport

Dins de l'actuació d'innovació de producte, es dona suport al desenvolupament de nous productes que tinguen resultats tangibles al final de l'execució del projecte, així com la millora significativa dels ja fabricats per l'empresa.

En la línia d'innovació de processos es dona suport a la implantació de mètodes o tècniques de producció ecoeficients en l'empresa, la reducció del consum de matèries primeres verges, l'obtenció de productes i serveis basats en l'ecodisseny, així com l'obtenció de solucions tecnològiques ecoinnovadores circulars orientades a millorar la gestió de residus.

Les ajudes per a transformació digital donen suport a projectes de fabricació avançada i additiva, projectes de robòtica avançada i col·laborativa, de dispositius connectats en aplicacions comercials i de consum (Ilot), projectes d'intel·ligència artificial, de realitat virtual i augmentada, així com projectes de bessons digitals.

I les ajudes incloses en l'actuació d'Innovació en TEIC tenen com a objectiu finançar el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions que donen com a resultat noves aplicacions, dispositius o solucions, preparades per a comercialitzar-se a tercers.

Acomptes

De conformitat amb el que preveu la Llei de pressupostos de la Generalitat, l'Ivace podrà anticipar fins a un 75 % de la subvenció concedida a les microempreses i xicotetes empreses, i fins a un 50 % de l'ajuda concedida a les mitjanes empreses amb la presentació d'una garantia per part de l'empresa del 25 % de l'import que cal anticipar.

La convocatòria d'ajudes a la innovació forma part del pla d'I+D+i empresarial de l'Ivace enfocat a impulsar una economia circular i baixa en carboni, una economia digital disruptiva, una societat innovadora i que afavorisca la innovació per a les persones.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.