El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat  el decret pel qual es regula la concessió d’ajudes urgents, per concessió directa, a persones que tenien la consideració de beneficiàries a data 31 de desembre de 2019 del Bo Social d’Electricitat, mitjançant l’abonament d’un pagament únic en concepte de Bo Social Tèrmic. (21-12-23)

L’Ivace, dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, gestionarà el pagament d’estes subvencions corresponents a l’exercici 2020, que ascendixen a un total de 9,2 milions d’euros.

L’abonament de les ajudes es realitzarà directament, sense que les famílies hagen de fer cap tràmit previ, i és requisit indispensable que el punt de subministrament estiga radicat a la Comunitat Valenciana.

El Bo Social Tèrmic és un programa de concessió directa d’ajudes destinades a pal·liar la pobresa energètica en persones consumidores vulnerables, quant a energia destinada a usos tèrmics, com per exemple calefacció, aigua calenta sanitària o cuina.

Tal com recull el decret, la quantia a percebre per cada persona beneficiària es determinarà atés el seu grau de vulnerabilitat, així com a la zona climàtica on es troba l’habitatge.

Així mateix, s’establix que el pagament de les ajudes s’entregarà d’una sola vegada, i es farà mitjançant transferència al corresponent compte bancari de les persones beneficiàries que hagen facilitat els comercialitzadors de referència del mercat elèctric.

En 2020 la competència de la gestió i el pagament del Bo Social Tèrmic va ser transferida a les comunitats autònomes, les quals s’encarregarien des de tasques de la gestió dels fons procedents del Ministeri per a tal fi.

La tramitació i el pagament de les ajudes corresponents a 2021 i 2022 a les persones beneficiàries la va dur a terme l’Ivace, i es va arribar a una xifra de 161.457 beneficiaris en 2021 i 173.147 en 2022.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.