Foto Nota Laura ayudasEl Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)ha publicat la convocatòria d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per a impulsar la mobilitat sostenible, a les quals podran accedir les empresesi entitats de la Comunitat Valenciana (20-12-23)

En total, l’Ivace destinarà tres milions d’euros per a proporcionar suport a aquells projectes que suposen la reducció dels consums energètics en el sector transport. El termini per a presentarsol·licituds estarà obert fins al pròxim dia 28 de febrer de 2024.

Les ajudes poden arribar al 40 % del cost subvencionable, i es poden incrementar 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites i mitjanes empreses o a activitats no econòmiquesd’entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d’activitats no econòmiques d’entitats públiques, l’ajuda serà del 60 %.

Tal com ha destacat la consellera, Nuria Montes, el transport és el consumidor més gran d’energia a la Comunitat Valenciana i concentra el 40 % de tota l’energia que es consumix en el nostre territori, “amb l’agreujant que, en molts dels casos, utilitza com a font d’energia els derivats del petroli, causants de la majoria dels gasos contaminants”.

Per això, ha continuat, “es pretén facilitar la transició a un nou model de mobilitat més sostenible en la qual adquirisquen protagonisme les formes de transport no dependents dels combustiblesfòssils”. Es podran acollir a estes ajudes les empreses i entitats de naturalesa pública o privada.

Per la seua banda, el director general d’Energia i Mines, Manuel Argüelles, ha explicat que es proporcionarà suport a “aquells projectes de mobilitat sostenible que contribuïsquen a millorar laqualitat de l’aire de les ciutats, com pot ser recuperació d’espais per al vianant, implantació de sistemes de cotxe compartit, camins escolars i servici d’autobusos llançadora, entre altres”.

Suport a les plataformes Smart City

L’Ivace també donarà suport a les plataformes Smart City que recullen la informació de la ciutat, propiciant la interoperabilitat entre els diversos servicis municipals, de manera que en permetala gestió, fomentant la digitalització i permetent als ciutadans beneficiar-se d’entorns intel·ligents.

Perquè puguen considerar-se subvencionables, estes plataformes hauran d’integrar la gestió òptima i eficient de la mobilitat en els territoris. En cas que es tracte d’ampliacions de plataformesexistents, només seran subvencionables les dirigides a implementar o modificar la gestió òptima i eficient de la mobilitat.

També es donarà suport a la implantació de sistemes de bicicletes d’ús públic en municipis i nuclis interurbans. Estos sistemes estaran orientats a la mobilitat diària i molt especialment a lamobilitat ‘obligada’, és a dir, als desplaçaments per motius de treball i estudi.

S’hi podran presentar projectes de logística urbana sostenible que permeten gestionar la càrrega i descàrrega d’una manera més sostenible, així com la implantació de sistemes intel·ligents de transportpúblic urbà que contribuïsquen a la millora de l’eficiència de les flotes de transport públic urbà i afavorisquen un ús més important dels mitjans de transport públics.

D’altra banda, s’impulsarà la modernització del parc de vehicles de servici públic relacionats amb el transport, per a aprofitar els avantatges de la millor eficiència energètica dels vehiclesnous propulsats per energia elèctrica i combustibles alternatius.

Així doncs, es donarà suport a l’adquisició d’autobusos i camions d’ús públic elèctrics, amb pila de combustible, híbrids o alimentats per hidrogen. Finalment, també obtindran ajuda econòmica elsprojectes d’implantació d’‘hidrogeneres’ (estacions de recàrrega d’hidrogen).

Les ajudes previstes en esta convocatòria tenen finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027, dinsde l’objectiu polític 2, ‘Una Europa més verda, baixa en carboni en transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni i resilient’, i en el marc de l’objectiu específic 2.8. ‘Foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible, com a part dela transició cap a una economia amb nivell zero d’emissions netes de carboni’.

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.