231212 INN FOTO SACARRASCO jornada sostenibilidad descarbonizacionEl secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum, Felipe Carrasco, ha inaugurat este dimarts una jornada sobre sostenibilitat i descarbonització, realitzada en la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), on ha reafirmatel compromís de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme “amb el sector empresarial i de manera molt significativa amb l'eficiència energètica” (14-12-23)

En la intervenció, ha advocat per l'eficiència energètica com a “àmbit d'acció clau, sense el qual no pot aconseguir-se la descarbonització total de l'economia”, ja que “pot reduir els preus de l'energia i ser essencial per a reduir lesemissions de gasos d'efecte d'hivernacle i permet reduir la necessitat de crear noves capacitats de generació d'electricitat, així com els costos relacionats amb l'emmagatzematge, el transport i la distribució”.

Per al secretari autonòmic, més eficiència energètica resulta “particularment important per a la seguretat del subministrament d'energia”, ja que es reduïx la dependència de la importació de combustibles procedents de tercers països.

Per això, ha defensat les solucions d'eficiència energètica com “la primera opció” quan es prenguen decisions en matèria de polítiques, planificació i inversió, “al llarg de tota la cadena de valor, des de la producció d'energia i el transportper la xarxa fins al consum d'energia final”.

D'altra banda, s'ha referit als certificats d'eficiència energètica (CAU), que, al seu parer, constituïxen “una ferramenta molt útil”, ja que “afavorixen les inversions en actuacions d'eficiència energètica i, alhora, ajuden a aconseguirl'exigència europea”.

Estos certificats permetran monetitzar els estalvis energètics i, a través d'este sistema, l'usuari que ha fet l'actuació d'eficiència energètica pot rebre una contraprestació venent els estalvis obtinguts mitjançant els CAU.

Cal destacar que la Conselleria d'Innovació és el gestor autonòmic del CAE, encarregat de validar la informació continguda de les actuacions d'eficiència energètica desenvolupades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, procedir a l'emissiódel CAE i a la preinscripció d'este en el Registre Nacional CAU.

L'Ivace gestiona més de 200 milions d'euros per a la descarbonització

Des de la Conselleria d'Innovació, ha explicat Carrasco, a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), es dona suport a l'eficiència i l'estalvi energètics en els processos productius, així com l'aprofitament deresidus o la simbiosi industrial, “acompanyant el sector en la descarbonització dels processos productius amb mecanismes d'impuls de l'energia elèctrica d'origen renovable i l'autoconsum”.

Per part seua, el director general d'Energia i Mines, Manuel Argüelles, ha detallat les principals línies d'incentius de l'Ivace en matèria energètica. En l'actualitat, Ivace Energia gestiona més de 200 milions d'euros per a fomentar l'eficiènciaenergètica en les empreses, l'autoconsum, l'emmagatzematge darrere del comptador, la climatització renovable, la rehabilitació energètica d'habitatges i actuacions de regeneració urbana en municipis de menys de 5.000 habitants i la mobilitat elèctrica.

Estes mesures, com ha explicat Argüelles, “se sumen a altres tantes, en línia amb l'estratègia definida per la Unió Europea d'aconseguir l'any 2050, zero emissions netes de gasos d'efecte d'hivernacle”.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.