NP Laura26NovL'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleriad'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha rebut fins a la data un total de 1.149 projectes que preveuen la utilització de fonts d'energia tèrmiques en el sector residencial (27-11-23)

La Conselleria d'Innovació secunda econòmicament este tipus d'iniciatives enel marc dels fons europeus NextGeneration que gestiona l'Ivace i, més concretament, del programa de foment a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, el termini del qual està obert fins al pròxim 31 de desembre de 2023.

Així doncs, es recolza l'execució d'inversions en instal·lacions de producciód'energia tèrmica amb fonts renovables, destinades a la climatització o producció d'ACS en habitatges.

El director general d'Energia i Mines, Manuel Argüelles, ha explicat que elsprojectes “s'avaluen a mesura que es remeten a l'Ivace i una vegada els tècnics han conclòs les baremacions, s'atorguen concessions d'ajudes per lots”. Referent a això, ha destacat que els projectes presentats fins a la data suposen una inversió induïda pròximaals 36 milions d'euros, i fins al moment l'Ivace ha resolt donar suport a 230 d'estes iniciatives, amb prop d'1 milió d'euros.

Argüelles ha destacat l'aposta de la Conselleria d'Economia Sostenible per a aconseguir una transició energètica “basada, de manera fonamental, en fonts d'energia renovables, amb l'objectiu d'aconseguir la descarbonització de l'economia”.

Referent a això, hi ha afegit que, unit als avantatges mediambientals i la reducció de la factura energètica de les llars, el desenvolupament de les energies renovables “comporta associat un teixit productiu i industrial molt important, amb elevada i demostrada capacitat de generació d'ocupació i riquesa”.

Quantia dels incentius

En el cas d'este programa, la quantia de l'ajuda és variable en funció de latecnologia utilitzada i de la potència, i establix un màxim d'ajuda per habitatge per a cada actuació.

Així doncs, per a realitzar instal·lacions aerotèrmiques aire-aigua per a climatitzari/o aigua calenta el màxim per a un habitatge és de 3.000 euros i si es tracta d'instal·lacions geotèrmiques és de 9.000 euros per a les de circuit obert i 13.500 euros per a les de circuit tancat. Els projectes que preveuen utilitzar la biomassa poden obtindrefins a 2.500 euros si són calderes i 3.000, en el cas d'aparells de calefacció local.

Finalment, en el cas de l'energia solar tèrmica, depén de la potència dels panellssolars i oscil·la entre 550 euros i 1.800 euros de quantia màxima per habitatge.

A més, quan es tracte d'una nova distribució interior de climatització, circuitshidràulics per a incorporar sòl radiant per a projectes d'aerotèrmia, geotèrmia, hidrotèrmia o solar tèrmica, sempre que estos sistemes funcionen al 100 % amb energia renovable, hi ha una ajuda addicional de 600 €/kW, amb un límit màxim per habitatge de 3.600euros. En el cas d'utilitzar radiadors de temperatura baixa, la quantitat és de 550 euros per quilovat, amb un màxim de 1.830 euros.

Poden accedir a estos incentius les persones particulars, entitats o organitzacionspúbliques o privades, sense ànim de lucre, autònoms, comunitats de propietaris, i les entitats locals i del sector públic de les administracions públiques.

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.