231125 INNO Foto Proyecto ITCL'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha finançat amb més de 111.000?€ la investigació que lidera l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) per a perfeccionar el processament i postprocessament de peces ceràmiques complexes obtingudes mitjançant impressió 3D (27-11-23)

El valor afegit d'aquesta investigació és l'obtenció de nous materials ceràmics més resistents i sostenibles on es valorarà l'ús de matèries primeres locals i l'aplicació de l'economia circular en la selecció de nous components i additius.

L'objectiu d'aquest projecte en el qual col·laboren empreses del sector ceràmic és donar solució a les demandes del sector i possibilitar que altres sectors industrials es beneficien d'aquesta investigació.

La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Núria Montes, ha destacat el “caràcter avantguardista i ad hoc d'aquesta línia d'investigació que permet crear peces úniques, personalitzades i d'elevada complexitat en funció de les necessitats de cada sector”.

Per a Núria Montes, “els empresaris i empresàries tenen un paper molt important en l'equació per a impulsar una innovació real que transforme el coneixement i la tecnologia generada pels organismes d'investigació en actius per a les empreses i per a la millora de la seua competitivitat”.

En aquest sentit, la consellera d'Innovació ha reiterat l'aposta del Consell per “enfortir” la col·laboració públic-privada com a eix vertebrador sobre el qual s'han d'articular totes les actuacions.

Avantatges

La tècnica d'impressió 3D es coneix també com a fabricació additiva i permet convertir models digitals en objectes tridimensionals sòlids sense necessitat de @@molde ni utillatges de cap mena.

Aquesta tècnica proporciona a les empreses usuàries la immediatesa i la facilitat amb la qual es pot canviar un model en fabricació additiva, donada la reducció de costos de materials en l'etapa de desenvolupament del producte i accelerant els temps d'entrada al mercat.

D'altra banda, el seu ús com a tecnologia de fabricació de peces finals, ofereix a les empreses major llibertat a l'hora de dissenyar les peces respecte a altres tecnologies tradicionals.

I, en aquest cas, en l'àmbit mediambiental, permet reduir els desaprofitaments de materials, ja que es construeixen capa a capa i no sostraient material, i d'altra banda, millora les propietats finals de les peces mitjançant la introducció de subproductes d'altres indústries.

La investigació està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Comunitat Valenciana 2021-2027.

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.