mundo comunidadesenergeticasL'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha rebut 143 projectes per a acollir-se a la línia d'ajudes per a impulsar lesinstal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en comunitats d'energies renovables (31-10-23)

La totalitat de les iniciatives rebudessón per a la implantació d'instal·lacions solars fotovoltaiques i la majoria d'elles, 64, es preveuen dur a terme a la província de València. A Castelló està previst desenvolupar 42 projectes i finalment, la província d'Alacant aglutina els 37 projectes restants.

Ivace Energia secunda fins al 45% el cost dels projectes de les instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, a partir d'energies renovables o energiesresiduals, en règim de comunitats d'energies renovables, amb un màxim de 200.000 euros per projecte.

Es tracta d'una línia, tal com ha explicat el director general d'Energia Manuel Argüelles, dirigida a “qualsevol comunitat d'energies renovables o comunitat energètica, ajuntaments, així com a les comunitats de propietaris i cooperatives”.

A través de les comunitats energètiques, ha explicat el titular d'Energia, la ciutadania i les empreses “es converteixen en part activa del sistema”, ja que es poden organitzar per a “produir, autoconsumir, gestionar i emmagatzemarla seua pròpia energia, generant beneficis energètics, mediambientals, econòmics i socials als seus membres o a les localitats on es duga a terme la seua activitat”.

Per al titular d'Energia, les comunitats energètiques locals són un element important en la transició energètica perquè constitueixen una “peça essencial per a aconseguir la descentralització i democratització dels sistemes energètics”.

Les comunitats d'energia, i l'autoconsum tant individual com col·lectiu “impliquen canvis profunds en el model energètic” i el seu desenvolupament en les empreses “repercuteix directament en la millora de la seua competitivitati, en el cas de les llars, ajuda a l'estalvi en la factura d'energia”.

La major part dels sol·licitants, el 33,3% del total, són ajuntaments de la Comunitat, seguits de les cooperatives, que representen el 23,4% i les comunitats de propietaris, el 21% del total. Les associacions, per la seua partrepresenten el 18,5% i les empreses el 2%.

Característiques del programa

Ivace Energia subvenciona fins a un 45% del cost de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu. No obstant això, la intensitat de l'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 puntspercentuals en el cas de les mitjanes empreses, i en fins a 20 punts percentuals per a les xicotetes empreses, ajuntaments, entitats públiques i institucions sense ànim de lucre.

Es considera comunitat energètica renovable, l'entitat jurídica que es base en una participació oberta i voluntària, autònoma i efectivament controlada pels seus membres, situats en les proximitats dels projectes propietat del'agrupació, que siguen persones físiques, pymes o autoritats locals, inclosos els municipis, i que desenvolupe projectes d'energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible.

La finalitat de l'activitat de l'agrupació ha de ser proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o a les zones locals on opera, en lloc de guanys financers.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.