NAVES5
 
L'Ivace, dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha concedit l'exempció en el pagament de la renda del lloguer a la totalitat de les pimes i persones autònomes arrendatàries de naus industrials del Parc Empresarial Nuevo Tollo d'Utiel que la van sol·licitar. (25-10-20) 
 
Aquesta exempció correspon a la segona quinzena del mes de març de 2020 així com la renda completa dels mesos d'abril, maig i juny de 2020 per a les naus 1, 3, 8, 9 i 10 de l'àrea industrial que comercialitza l'Ivace.
 
Així mateix, s'ha concedit en aquest mateix període una moratòria en el pagament de les quotes de lloguer en la nau industrial 2 del Parc Empresarial.
 
Aquestes mesures posades en marxa per l'Ivace tenen com a objectiu minimitzar la vulnerabilitat econòmica en la qual puguen trobar-se les pimes, persones autònomes i persones arrendatàries de les naus industrials d'Utiel per a facilitar que en el nou escenari econòmic derivat de la COVID-19 continuen desenvolupant la seua activitat econòmica, contribuint així al manteniment de l'ocupació i a generar riquesa i prosperitat.
 
Moratòria i exempció
 
Cal recordar que amb motiu de la crisi originada per la COVID-19, el mes de maig passat l'Ivace va aprovar una moratòria dirigida a les pimes, empreses i persones autònomes en el pagament de les rendes del lloguer de les naus industrials del Parc Empresarial Nuevo Tollo d'Utiel i en el pagament del cànon dels drets de superfície vigents als Parcs Empresarials que comercialitza.
 
De la mateixa manera, amb caràcter excepcional, i amb relació al mateix període, es va aprovar la possibilitat de sol·licitar l'exempció de la renda del lloguer i els cànons del dret de superfície d'alguna o de totes aquestes mensualitats, sempre que aquesta situació extraordinària haja suposat un cessament total de l'activitat per a la qual el local va ser arrendat o demostren caigudes en la seua facturació, computada mensualment o de manera global, d'un 50% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.