El Fons de Compensació de’l Pla Eòlic ha destinat fins a 2019 un total de 30,9 milions d'euros des de la posada en funcionament (el 2007) per desenvolupar projectes presentats pels municipis de les zones eòliques, segons les dades d’Ivace Energia.

Cal recordar que el Fons de Compensació contempla subvencions econòmiques per als municipis on s'està desenvolupant el Pla Eòlic amb l'objectiu de contribuir a revitalitzar les zones d'interior.

A través d'aquest Fons, Ivace Energia subvenciona cada any aquells projectes presentats per les corporacions locals que suposen la millora les infraestructures rurals i de serveis.

A la Comunitat Valenciana hi ha un total de 33 parcs eòlics en funcionament, que aporten al sistema un total de 1.169 megawatts. Els parcs estan repartits en 9 zones, situades a les províncies de Castelló i València.

A Castelló hi ha 16 parcs eòlics en funcionament procedents de les zones 1,2,3 i 6, que aporten al sistema una potència elèctrica de 590 megawatts. Els 14 parcs restants que estan en funcionament, estan ubicats a la província de València, en les zones 7, 8, 10, 11 i 12 i sumen una potència total de 579 megawatts.

D'acord amb aquesta distribució els municipis eòlics de la província de Castelló han rebut fins ara un total de 17 milions d'euros. Així mateix, els municipis de les zones eòliques de la província de València han percebut un total de 13,1 milions d'euros.

El Fons de Compensació es nodreix del cànon que els promotors eòlics realitzen a Ivace- Energia i la seua finalitat és que tots els municipis de la zona que d'alguna manera estan inclosos en el Pla Eòlic es vegen beneficiats i no només aquells en què s'han construït parcs eòlics.

Distribució dels fons

En la distribució dels fons tenen prioritat en primer lloc aquells municipis que no alberguen parcs però sí que alberguen infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica que es genera en ells, com línies elèctriques i subestacions. En segon lloc, els que no alberguen parcs però aquests parcs sí que siguen visibles des del municipi.

En tercer lloc, aquells que sense albergar parcs sí que tenen infraestructures d'obra nova o ampliació de camins d'accés als parcs i en últim lloc es valoraran els municipis que sí alberguen parcs, ja que aquests municipis ja perceben ingressos per llicència d'activitats, impost de béns immobles, etc.

Dins d'aquest apartat figuren els projectes de millora de camins rurals, de la xarxa viària rural d'accés pedanies, masos, masies ..., projectes d'electrificació rural en granges, alqueries i en general edificacions aïllades, així com qualsevol altre que supose la millora de les infraestructures rurals.

També es subvencionen projectes d'energies renovables, tant construccions d'instal·lacions d'aprofitament d'aquest tipus d'energies com l'organització d'accions de divulgació com tallers, cursos, fòrums xerrades, etc. A més, també es donarà suport econòmicament tots aquells projectes que incidisquen en una millora de les condicions socioeconòmiques dels municipis.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.