img_2778web.jpgL’IMPIVA posa a disposició de les empreses de la Comunitat un servici de certificació de projectes d’I+D’i i del personal invertigador de les empreses (19-4-10)  “El nostre objectiu- hi ha assenyalat Daniel Moragues- és que les empreses de la Comunitat Valenciana puguen beneficiar-se de  desgravacions fiscals en l’impost de societats o de bonificacions en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social”.

Pel que fa a la certificació de projectes d’I+D, este matí  el director general de l’IMPIVA ha firmat a Madrid un conveni de col·laboració amb la direcció general  de transferència de Tecnologia i Desenrotllament Empresarial i l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per a articular la certificació de projectes que deriven en una patent  o model d’utilitat. 

Amb la firma d’este conveni les onze entitats certificadores que en l’actualitat hi ha a Espanya, entre les que es troba l’IMPIVA, disposaran  d’un model de procediment comú per a estos casos, per mitjà del qual l’Oficina Espanyola de Patents i Marques proporcionarà informació sobre l’estat de la tècnica, que servirà per a valorar la novetat dels projectes. 

Segons les últimes dades publicats per l’INE referits a activitats d’innovació tecnològica en la Comunitat Valenciana, un poc més de 4.000 empreses realitzen anualment alguna activitat innovadora, amb un gasto que regata els 900 milions d’euros, del qual uns 360 milions correspon a I+D’interna.

D’altra banda, el nombre de persones que treballa en I+D en les empreses valencianes, segons esta mateixa font, se situa per damunt dels 7.000. 

El procés de certificació que oferix l’IMPIVA pot durar entre un i quatre mesos i s’aplica a projectes que incorporen inversions en I+D o innovació i segons els casos, reben una deducció en l’impost de societats d’entre el 30% i el 10% del cost de la inversió aplicada sobre el compte de resultats de l’empresa. 

Des de la posada en marxa d’este servici més d’un dotzena d’empreses que hi ha  presentat projectes d’investigació, desenrotllament i innovació per a certificar han obtingut un estalvi fiscal de prop d’un milió d’euros, deduïts de les quotes d’impostos de societats.

La certificació que oferix l’IMPIVA està oberta a qualsevol empresa de caràcter mercantil que tinga la seua seu social o establiment de producció en la Comunitat Valenciana i les activitats de la qual objecte de certificació estiguen localitzades en el dit territori, no estant el seu objecte restringit ni limitat per la grandària o  activitat. S’exclouen les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre. 

L’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) reconeix esta competència al  IMPIVA qui emet els certificats en col·laboració amb més de 300 experts pertanyents a Universitats, Instituts Tecnològics i altres centres tecnològics de la Comunitat Valenciana.

Tipus de certificació

En el cas dels projectes d’investigació, desenrotllament i innovació tecnològica l’Institut pot certificar projectes en un total de 12 disciplines tecnològiques que es corresponen amb la naturalesa tècnica de la majoria dels projectes que desenrotllen les empreses en la Comunitat.

Estes disciplines són: Enginyeria i Tecnologia Químiques, Tecnologia de la Construcció, Enginyeria i Tecnologia Elèctriques, Tecnologia Electrònica, Enginyeria i Tecnologia del Medi Ambient, Tecnologia dels Aliments, Tecnologia Industrial, Tecnologia de la Instrumentació, Tecnologia de Materials, Tecnologia i Enginyeria Mecàniques, Tecnologia de les Telecomunicacions i Tecnologia Tèxtil. 

Per la seua banda, la certificació de l’activitat d’I+D’i del personal investigador, és una declaració de reconeixement a l’empresa sol·licitant de què els treballadors certificats realitzen activitats d’I+D o d’innovació tecnològica, de manera exclusiva durant tota la jornada laboral facilitant a l’empresa l’accés a les bonificacions en les aportacions a les quotes de la Seguretat Social d´aquest personal.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.