El Consell aprova 258 projectes dins dels II Plans Sectorials de competitivitat (5-1-09)

El director general de l’IMPIVA, Daniel Moragues ha destacat la “alta participació” de les empreses de la Comunitat en estos  segons plans sectorials de competitivitat “el que confirma l’èxit de la convocatòria”. 

Els sectors consolidats han rebut més de 21,6 milions d’euros, la qual cosa reflectix un increment del 84% respecte a l’any anterior.  Ceràmica, Tèxtil, Calçat, Metall i Il·luminació i Fusta i Moble aglutinen el 64% del pressupost resolt per als sectors consolidats. El total de finançament dels sectors emergents aconseguix els 4,7 milions d’euros” prop de la quinta partix del pressupost total”- hi ha assenyalat Daniel Moragues, la qual cosa suposa un  augment del 46% respecte al passat any. Destaca els increments del sector biotecnològic (480%), terciari (410.64%)  i l’Audiovisual (124%) entre altres. 

Per al titular de l’Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria Valenciana  la segona convocatòria dels Plans sectorials de competitivitat “són una clara aposta del Consell per potenciar el teixit empresarial valencià i fer front als nous reptes, és per això, que estan dissenyats tenint en compte les necessitats reals  de les empreses”. 

Enguany el pressupost dels plans sectorials s’ha incrementat un 75% respecte a la convocatòria de 2007 “una dotació econòmica que es revisarà anualment i variarà en funció de les necessitats reals de cada un dels sectors". 

Els objectius dels II plans sectorials de competitivitat passen pel desenrotllament d’accions comunes als sectors consolidats i emergents; potenciar la capacitat de les distintes associacions sectorials per a  prestar servicis d’alt valor afegit a les empreses i fomentar, a nivell sectorial i en combinació amb altres programes, la cooperació interempresarial en activitats d’I+D’i. 

Accions sectorials 

La convocatòria de 2008 de les accions sectorials dels plans de competitivitat inclou actuacions en els àmbits de formació, innovació i desenrotllament de nous mercats. El àrea de formació esta dirigida al desenrotllament i disseny d’activitats formatives per a qualificació de directius, professionals i tècnics dels sectors. 

L’àmbit d’innovació, el 68,5% dels projectes finançats correspon  a este apartat, impulsa accions de promoció de la innovació en el teixit empresarial per a incrementar el coneixement, la transferència de tecnològica, la difusió d’innovacions i dels factors de competitivitat claus en l’entorn global. 

L’àrea de desenrotllament de nous mercats fomenta l’accés dels sectors valencians i les seues empreses a nous mercats nacionals i internacionals. El 29% dels projectes recolzats en el programa sectorials corresponen a esta àrea.  

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.