Segons dades de l’OEPM la Comunitat Valenciana continua representant quasi el 20% de la xifra de dissenys industrials i el 15% dels models d’utilitat de tota Espanya a pesar de la crisi (20-3-10)


  “Este percentatge- hi ha assenyalat el director general de l’IMPIVA, Daniel Moragues- representa més del que li correspondria pel seu pes el PIB estatal i reflectix clarament l’activitat innovadora de les empreses industrials de la Comunitat”. 

Quant a patents registrades, la xifra de l’any passat -394- és idèntica a la de 2008, mentres que la xifra del total espanyola va retrocedir lleugerament. En este sentit el percentatge de patents d’empreses de la Comunitat respecte al total espanyol va passar del 10,42% en 2008 al 10,61% en 2009.

Considerant el quinquenni 2005-2009, la xifra de patents registrades en la Comunitat es va incrementar en més d’un 4%. Daniel Moragues ha destacat la importància decisiva que té el registre del disseny i de la propietat industrial per a l’adequada protecció de les innovacions i d’aquells resultats d’I+D que duen a terme empreses i centres tècnics de suport a les empreses. 

 “La protecció de la propietat industrial- ha dit- és un factor clau per a la competitivitat i el creixement econòmic i la ferramenta per a aconseguir i consolidar un nivell tecnològic que col·loque a les nostres empreses entre les més avançades del món”. 

L’Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) disposa d’un servici d’informació i orientació en matèria de propietat industrial dirigit a empreses i professionals i manté estret contacte amb els agents i despatxos especialitzats en propietat industrial. 

L’Institut té subscrit un conveni de col·laboració amb l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), per a la difusió de la Informació Tecnològica continguda en les bases de dades i documents de propietat Industrial, així com per a la col·laboració en la seua activitat administrativa. 

Les demandes d’informació i assessorament ateses per este servici de l’IMPIVA tenen relació amb localització de tecnologies patentades, busca d’antecedents de signes distintius, models d’utilitat i dissenys industrials, adquisició d’impresos i recepció de sol·licituds, consulta genèrica d’expedients i compra de documentació. 

El pròxim 25 de març l’IMPIVA i l’Oficina Espanyola de Patents i Marques  organitzen a Alacant un jornada per a presentar les Guies Pràctiques de propietat industrial i intel·lectual per als sectors del calçat, cuiro, pell, moble, tèxtil i confecció.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.