(1) Segons Resolució de 15 d'abril de la DG de l'IVACE

(2) segons Resolució de 6 de maig de modificació de la convocatòria (DOGV nº 8807 de 8/05/2020)

(3) segons Resolució de 12 de maig de 2020 de la DG de l'Ivace

(4) segons Resolució de 14 de maig de 2020 de la DG de l'Ivace

(5) Segons Resolució de 18 de maig de 2020 de la DG de l´IVACE

(6) Resolució de 18 de maig de 2020, del president de l'IVACE, sobre continuació de determinats procediments (DOGV nº 8817 de 21/05/2020)

(7) Resolució de 28 de maig de 2020, de la directora adjunta de l'IVACE i directora general de Internacionalització (DOGV nº 8826 de 3/6/2020)

(8) Resolució de 15 de juny de 2020 del president de l'IVACE, (DOGV nº 8838 de 18/06/2020)

(*) segons Resolució de l'11 de setembre del cap del departament de Planificació, estudis i energies renovables de l'IVACE

 

Incentius FEDER horizontal valenciano  Presentació sol·licituds i documentació annexa Estat sol·licituds Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (Límit període abonament)
             
Internacional 2019            

AJUDES REEMBORSABLES PER A l'ENGEGADA DELS PLANS DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL 2019 (préstecs bonificats)

NO 21/02/19 a 17/05/19 Termini tancat Des de l'1/01/19 31/12/19  

AJUDES ALS PLANS DE SEGUIMENT DELS PROGRAMES DE TUTORIES D'INTERNACIONALITZACIÓ DE LES PIMES DE LA C.V. 2019

SI 08/02/19 a 14/06/19 Termini tancat     31/01/2020
XEC TUTORIES INTERNACIONALITZACIÓ (ASSESSORAMENT A EMPRESES 2019) (7) (8)
SI 15/01/19 a 30/09/19 Termini tancat Posterior a la data de la comunicació de concessió de l'ajuda 31/12/19

1º) 30/06/20 (7)

2º) 8/09/20 (8)

3º) 14/12/20 (8)

BEQUES IVACE EXTERIOR 2019

4/12/18 fins al 18/01/19 Termini tancat      

BEQUES IVACE E+E - EXPORTACIÓ I OCUPACIÓ 2019

4/12/18 fins al 11/01/19 Termini tancat      
             
Innovació i I+D  
 
 
 
 
 

CREATEC-CV. SUBVENCIONS PER A CREACIÓ D'EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA 2019

SI 18/12/19 fins al 6/02/20 Termini tancat Posterior a la sol·licitud 31/03/21 22/04/21

ASSESSORA-CV -- AJUDES AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS EMPRESARIALS PER AL CREIXIMENT DE NOVES EMPRESES INNOVADORES 2019 (6)

SI 30/01/20 fins al 13/03/20  Termini tancat  Posterior a la sol·licitud 31/12/20 15/02/21

PIDI-CV -- I+D PIME

SI 15/01/19 fins al 21/02/19 Termini tancat Posterior a la sol·licitud  31/10/20 (1) 9/02/21 (1)

PIDCOP-CV -- I+D EN COOPERACIÓ

SI 15/01/19 fins al 21/02/19 Termini tancat Posterior a la sol·licitud 31/10/20 (1) 9/02/21 (1)

INNOVA-CV -- INNOVACIÓ DE PIME

SI 15/01/19 fins al 26/02/19 Termini tancat Posterior a l'1/01/19 31/10/20 (1) 10/02/21 (1)

CERTIFICA-CV -- CERTIFICACIÓ D'I+D+i

SI 6/06/19 fins al 2/07/19 Termini tancat Posterior a l'1/01/19 31/12/19 05/02/20

HORITZÓ-CV. PREPARACIÓ DE PROPOSTES PER A CONVOCATÒRIES H2020

SI 7/06/19 fins al 3/07/19 Termini tancat  Posterior a l'1/01/19  31/12/19  06/02/20
             
Energia  
2018
2018
2018  2018  2018 

AJUDES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIME I GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL

SI 03/08/19 al 30/06/21 Termini obert

A partir de la presentació de la sol.licitud

 24 mesos des de la data de notificació de la resolució concessió de les ajudes

Termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions

PROGRAMA MOVES-INFRAESTRUCTURES COMUNITAT VALENCIANA

SI 25/06/19 al 31/12/19 Termini tancat A partir de la presentació de la sol.licitud  Des de la sol.licitud d'ajuda fins a la data de justificació 8 mesos després de la notificació de la concessió de l'ajuda

PROGRAMA MOVES-VEHÍCLES COMUNITAT VALENCIANA

SI 30/05/19 al 31/12/19 Termini tancat      

AJUDES INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS

NO 18/04/19 al 23/05/19 Termini tancat A partir de la presentació de la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 19/12/19 19/12/19

AJUDES EN MATÈRIA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

SI 09/04/19 al 23/05/19 Termini tancat A partir de la presentació de la sol·licitud Des de la sol·licitud d'ajuda fins a l'1/10/20 (4) 1/10/20 (4)

ENERGIES RENOVABLES i BIOCARBURANTS

SI 14/03/19  fins al 10/05/19 Termini tancat Posterior a la presentació de la sol.licitud Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 20/12/19 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins al 04/09/20 per a la resta (5) Fins al 20/12/19 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins al 04/09/20 per a la resta (5)

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LA INDÚSTRIA

SI 06/03/19 fins a 16/04/19 Termini tancat Posterior a la presentació de la sol.licitud Projectes sense cofinançament FEDER des de la sol·licitud d'ajuda fins al 19/12/19. Per a la resta de projectes des de la sol·licitud d'ajuda fins al 22/10/20 (2) Projectes sense cofinançament FEDER el 19/12/19.
Per a la resta de projectes el 22/10/20 (2)

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS DEL SECTOR TERCIARI

SI 06/03/19 fins a 16/04/19 Termini tancat Posterior a la presentació de la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 22/10/20 (2) 22/10/20 (2)

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA

SI 06/03/19 fins a 16/04/19 Termini tancat Posterior a la presentació de la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 22/10/20 (2) 22/10/20 (2)

FINANÇAMENT BONIFICAT PER A PROJECTES D'AUTOCONSUM ELÈCTRIC EN EMPRESES I ENTITATS 2019

NO 2/02/19 a 11/03/19 Termini tancat Posterior a la sol.licitud Des del día següent al registre d'entrada de la sol.licitud, fins al 13/12/19 13/12/19

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SISTEMES D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN MUNICIPIS CV

SI 19/01/19 a  21/02/19 Termini tancat Posterior a la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins a l'1/10/20 (3) 1/10/20 (3)

 Deduccions fiscals en l'IRPF per a l'autoconsum i energies renovables

NO Una vegada realitzada la inversió, es podrà sol·licitar en qualsevol moment de l'any. Termini tancat - - -

PLA RENOVE FINESTRES 2019

NO 29/01/19 fins al 13/06/19 Termini tancat Posterior a la sol.licitud    

PLA RENOVE CALDERES I AEROTÈRMIA DOMÈSTIQUES 2019

NO 29/01/19 fins al 13/06/19 Termini tancat Posterior a la sol.licitud    
Règim de distribució del Fons de Compensació del PECV 2019 NO 2/07/19 fins al 26/07/19 Termini tancat Posterior a la sol.licitud Des de l'endemà al registre de entrada de la sol.licitud, fins al 18/12/2020 (*) 19/02/2021 (*)
             
Parcs empresarials 2019            
Millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la CV. 2019 NO 25/01/19 al 22/02/19 Termini tancat Posterior a la sol.licitud 31/12/19 2/01/20 al 15/01/20
             
Ajudes per a Entitats i Centres Tecnològics 2019
 
 
 
     

AJUDES A CENTRES TECNOLÒGICS CV PER A PROJECTES DE R+D EN L'ÀMBIT DE L'ECONOMIA CIRCULAR EN COOPERACIÓ AMB EMPRESES

SI 18/10/19 al 04/11/19 Termini obert   30/04/21 2 mesos des de la finalització del projecte

DINAMITZA-CV -- PROJECTES DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER A UNA NOVA INDÚSTRIA SOSTENIBLE EN LA CV

NO 25/09/19 al 17/10/19 Termini tancat Posterior a l'1/01/19 31/12/19 06/02/20

Ajudes dirigides a centres tecnològics CV per a projectes d'R+D en cooperació amb empreses

SI 01/03/19 al 15/03/19 Termini tancat   30/06/20 2 mesos des de la finalització del projecte
             

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.