quimicos

 

Àmbit d’aplicació

Instal•lacions d’emmagatzematge, càrrega, descàrrega i tràfec de productes químics perillosos, i els seus servicis auxiliars, en tot tipus d’establiments i magatzems, inclosos els recintes comercials i de servicis.

 

 

Queden exclosos, a més dels indicats en cada ITC, els emmagatzematges amb capacitat inferior a:

  • Sòlids fàcilment inflamables : 1000kg
  • Sòlids tòxics: classe T+, 50 kg; classe T, 250 kg; classe Xn, 1.000 kg
  • Comburents: 500 kg
  • Sòlids corrosius: classe a, 200 kg; classe b, 400 kg; classe c, 1.000 kg
  • Irritants: 1.000 kg
  • Sensibilitzants: 1.000 kg
  • Carcinogènics: 1.000 kg
  • Mutagènics: 1.000 kg
  • Tòxics per a la reproducció: 1.000 kg
  • Perillosos per al medi ambient: 1.000 kg 

 

Manteniment i revisions

Seran revisades per inspector propi o organisme de control acreditat les instal•lacions de:

APQ-1) Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles: cada any.

APQ-2) Emmagatzematge d’òxid d’etilé: cada any.

APQ-3) Emmagatzematge de clor: cada dos anys.

APQ-6) Emmagatzematge de líquids corrosius: cada any.

APQ-7) Emmagatzematge de líquids tòxics: cada cinc anys, com a mínim.

APQ-8) Emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb alt contingut en nitrogen: cada any, com a mínim.

APQ-9) Emmagatzematge de peròxids orgànics: cada any.

 

Inspeccions a realitzar per Organisme de Control Acreditat

Seran objecte d’inspecció periòdica cada cinc anys.

 


 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.