gruamovilÀmbit d'aplicació

No serà d’aplicació a les grues pòrtic que es desplacen sobre pneumàtics o sobre carrils, ni a les grues autocarregadores.Manteniment i revisions

Seran revisades per empreses conservadores, com a mínim, cada sis mesos d’acord amb el que establix el fabricant.

 

Inspeccions a realitzar per Organisme de Control Acreditat

Seran objecte d’inspecció periòdica en els terminis següents:

  • Grues de fins a sis anys d’antiguitat: cada tres anys.
  • Grues de més de sis i de fins 10 anys d’antiguitat: cada dos anys.
  • Grues de més de 10 anys d’antiguitat o que no acrediten la data de fabricació: cada any.

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.