Segons l'article 6 del RD 920/2017, de 23 d'octubre, la inspecció tècnica periòdica dels vehicles haurà d'efectuar-se amb la següent freqüència:

 Categoria vehicle Freqüència inspecció en funció de l'antiguitat
L1e: Ciclomotors: vehicles de dues rodes amb una velocitat màxima per construcció no superior a 45 km/h, de cilindrada inferior a igual a 50 cm3(combustió interna) o potència contínua nominal màxima inferior o igual a 4 kW (motors elèctrics).

Fins a 3 anys

Més de 3 anys

Exempt

Bienal

Resta L: Vehicles de motor de dues o tres rodes, bessones o no, i quadricicles, destinats a circular per carretera, així com els seus components o unitats tècniques.

Fins a 4 anys

Més de 4 anys

Exempt

Bienal

M1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i dels seus equipatges, amb un màxim de huit places, exclosa la del conductor. 

Fins a 4 anys

De 4 a 10 anys 

Més de 10 anys 

Exempt

Bienal

Anual 

M2, M3: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i el seu equipatge amb més de huit places, exclosa la del conductor.

Fins a 5 anys

Més de 5 anys

Anual

Semestral

N1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i amb massa màxima no superior a 3,5 tones. 

Fins a 2 anys

De 2 a 6 anys

De 6 a 10 anys 

Més de 10 anys 

Exempt

Bienal

Anual 

Semestral 

N2,N3: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i amb massa màxima superior a 3,5 tones. O2 (excepte caravanes remolcades d'esta categoria),O3,O4: Remolcs concebuts i fabricats per al transport de mercaderies o de persones, així com per a allotjar persones.

Fins a 10 anys

Més de 10 anys  

Anual

Semestral  

O2 caravanes remolcades. 

Fins a 6 anys

Més de 6 anys

Exempt

Bienal

Tractors de rodes agrícoles o forestals, amb una velocitat màxima de fabricació superior a 40 km/h.

Fins a 4 anys

De 4 a 16 anys

Més de 16 anys  

Exempt

Bienal

Anual

Resta de tractors de rodes agrícoles o forestals, maquines automotrius (excepte les d'1 eix), remolcs especials, maquines remolcades i camions agrícoles.

Fins a 8 anys

De 8 a 16 anys

Més de 16 anys 

Exempt

Bienal

Anual 

Vehicles d'autoescola de les categories M1 i L 

Fins a 2 anys

De 2 a 5 anys

Més de 5 anys 

Exempt

Anual

Semestral 

Vehicles de la categoria M1 utilitzats com a ambulàncies i taxis, i de transport escolar i de menors.

Fina a 5 anys

Més de 5 anys

Anual

Semestral  

Vehicles especials destinats a obres i serveis i maquinària automotriu. Únicament aquells amb velocitat per construcció igual o superior a 25 Km/h.

Fins a 4 anys

De 4 a 10 anys

Més de 10 anys

Exempt

Bienal

Anual

Estacions transformadores mòbils i vehicles adaptats per a maquinària de circ o fires recreatives ambulants.

Fins a 4 anys

De 4 a 6 anys

Més de 6 anys

Exempt

Bienal

Anual

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.