Tarifes aplicables pels concessionaris del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles en la Comunitat Valenciana, segons ACORD de 10 de maig de 2019, del Consell, d'actualització de les tarifes aplicables a la prestació del servei públic d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8548 de 15 de maig de 2019)

A l'efecte de l'aplicació de les tarifes que figuren en aquest annex, s'utilitzarà la classificació dels vehicles establida en el Reglament General de Vehicles(Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre):

Vehicles tipus 1: aquells la classificació dels quals comence per 0 o 66.
Vehicles tipus 2: aquells la classificació dels quals comence per 10.
Vehicles tipus 3: aquells la classificació dels quals comence per 11, 20, 24, 30, 31, 32, 40 o 41.
Vehicles tipus 4: aquells la classificació dels quals comence per 5.
Vehicles tipus 5: resta de classificacions.

A l'efecte de la mena de prova d'emissió de contaminants a realitzar en cada inspecció, s'utilitzarà la següent nomenclatura: MEP (cat): vehicle equipat amb motor de combustió interna d'encesa provocada equipada amb sistema de control d'emissions. MEP (sense cat): vehicle equipat amb motor de combustió interna d'encesa provocada equipada sense sistema de control d'emissions. MEC: vehicle equipat amb motor de combustió interna d'encesa per comprensió.

 

cuadrotarifas1

cuadrotarifas2

cuadrotarifas3

 

otras inspecciones

 

Els anteriors imports s'aplicaran conformement als següents criteris:

inspeccionperiodica

inspeccionnoperiodica

 Quan en un mateix acte es realitze una inspecció periòdica i una o més inspeccions no periòdiques, la quantia corresponent a la prova d'emissions sol se satisfarà una vegada.

Els vehicles amb propulsió exclusivament elèctrica i aquells als quals no els siga aplicable la prova d'emissions de gasos de fuita segons Manual d'ITV, s'assimilen als vehicles MEP (sense cat) a l'efecte d'aplicació de tarifes del quadre 2.

La tarifa aplicable als vehicles tipus 1 que hagen de ser inspeccionats segons els criteris de la secció II del Manual de Procediment de les Estacions d'ITV, i els siga aplicable la prova d'emissió sonora i/o la de contaminants, serà la corresponent al tipus de vehicle incrementada en la d'emissió sonora i/o la de contaminants.

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.