La Memòria comprén els dos documents que s'assenyalen a continuació. S'haurà de presentar un exemplar de tots dos en paper i en format electrònic.
  • La guia de continguts se utilitzarà per a descriure el projecte.
  • Formulari per a mostraris de la indústria del calcer, de la marroquineria, del joguet, del moble i de la fusta.
Ambdós documents es corresponen amb els que requerix el Ministeri d'Economia i Competitivitat a l'empresa per a sol·licitar l'Informe Motivat i poden ser descarregats des de la Pàgina de Formularis de el Ministeri.
 
Complementàriament, haurà d'adjuntar-se a la memòria tècnica l'assenyalat en document 'Col·laboradors externs en el mostrari'.

En el cas de mostraris tèxtils, la memòria tècnica ha d'incloure a més el que assenyala document annex.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.