Els sol·licitants presentaran omplit -en triple versió i en paper- el formulari de sol·licitud

Addicionalment i en funció del tipus de certificat requerit, presentaran una memòria composta per una sèrie de formularis específics, que es corresponen amb els que requerix el Ministeri de Ciència i Innovació a l'empresa per a sol·licitar l'Informe Motivat.

Esta memòria es presentarà en paper en dos exemplars més una còpia en suport electrònic CD.

La denominació de les memòries coincidix amb el tipus de certificació sol·licitada:

  • Certificació del Contingut
  • Certificació Contingut i Primera execució (sense certificació del contingut prèvia)
  • Certificació Contingut i Primera execució (amb certificació del contingut prèvia)
  • Certificació de mostraris 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.