a) La Presidència, que al seu torn ho serà del Consell de Direcció, correspon a la persona titular de la conselleria amb competència en matèria d'indústria.

b) El Consell de Direcció, òrgan col·legiat de govern i control de l'entitat. (Acords del Consell)

c) La Direcció General. La persona titular de la Direcció general de l'IVACE serà nomenada per decret del Consell de la Generalitat, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'Indústria.

La Direcció General de l'IVACE s'assistirà d'una direcció adjunta la titularitat de la qual correspondrà a la persona que estiga al capdavant de la Direcció General amb competències en matèria d'internacionalització.

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.