CabeceragrupoD v

L'àmbit territorial de les borses resultants correspondrà a les ciutats d'Alacant, Castelló i València.

En l'apartat 'Documents' a la dreta d'esta pàgina s'ha publicat la relació de persones que conformen la borsa, per ordre de puntuació.

Constitució de la borsa d'ocupació

Cada borsa es constituïx segons l'ordre de la puntuació declarada per cada persona en el tràmit d'auto baremació.

En l'apartat ‘Documents’ a la dreta d'esta pàgina, es publicarà la llista de la borsa resultant de la puntuació obtinguda dels auto barems, sense revisar. Esta publicació servirà de notificació a les persones interessades. (*) Criteris de desempat

Crida

Quan Ivace oferisca una plaça, la comissió de seguiment contactarà per telèfon o per correu electrònic amb la persona que corresponga segons l'ordre de prelació de la borsa, perquè es pronuncie sobre el lloc oferit. En cas de mostrar interés aportarà per a la seua revisió els documents que acrediten els mèrits de l'auto barem presentat al seu moment. En el cas de no coincidir la puntuació que consta en el formulari amb la que se li ha atorgat després de la revisió, i prèvia audiència de la persona interessada - es concedirà un termini de 5 dies hàbils perquè formule al·legacions - es modificarà l'ordre que ocupava en la borsa, passant la persona interessada a ocupar un nou lloc en el llistat.

D'esta manera, l'ordre de cada borsa estarà en contínua revisió i ordenació, d'acord amb les possibles comprovacions dels auto barems realitzades per la comissió de selecció d'IVACE.

El funcionament de les borses es regirà pel que s'establix en el Capítol VI (Normes de Funcionament de les Borses - Arts. 13 al 19) de l'ORDRE 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat. (DOGV 8343 de 20.07.2018)

(*) Criteris de desempat.

  • En primer lloc, a favor de la persona amb major puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem del concurs, pel mateix orde en el qual figuren relacionats.
  • En cas d'empat, es dirimirà a favor de les persones amb diversitat funcional i, en cas d'existir empat entre elles, a favor de la que major grau de discapacitat presente.
  • En cas de persistir l'empat, si fora entre persones de diferent sexe, es dirimirà a favor del sexe femení en cas que estiga infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part del cos objecte de la convocatòria en la data de la seua publicació
  • Finalment, es dirimirà a favor de la persona sol·licitant de major edat.

 

Publicitat

Totes les resolucions que es dicten per l'òrgan competent, així com els acords i/o notes informatives emeses per la comissió de seguiment, es publicaran en esta pàgina web.

 Per a qualsevol qüestió relacionada amb les bosses, utilitzen el següent correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.