• Emplene l'imprès d'acord amb l'exemple.
  • No oblide signar l'imprès de sol·licitud
  • Si el sol·licitant és una empresa, ha d'aportar còpia compulsada de l'escriptura de constitució de la societat on conste el representant legal que és qui ha de signar el formulari.
  • És necessari que l'imprès es present mecanografiat.
  • Si el disseny és tridimensional, es poden presentar fins a 7 vistes de cada disseny, adherides en la fulla prevista per a açò del formulari. 1 fulla de reproducció per disseny.
  • El pagament de la taxa de sol·licitud ha d'efectuar-se, amb l'imprès corresponent, en qualsevol oficina de La Caixa.
flechitahorizontal.pngFormularis de Sol.licitud de Disseny Industrial.    EXEMPLE
flechitahorizontal.pngJustificante del pagament de la taxa de sol·licitud. Imprimir el formulari de taxa i pagar-ho en qualsevol oficina de La Caixa. Generació de document de pagament presencial.
flechitahorizontal.pngSol.licitud en línia 

 

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.