L'Ivace aprova una moratòria en el pagament dels lloguers i els drets de superfície vigents als Parcs Empresarials que comercialitza
L'Ivace aprova una moratòria en el pagament dels lloguers i els drets de superfície vigents als Parcs Empresarials que comercialitza M'agrada Imprimeix Correu

moratorianot-vL’Ivace, dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha aprovat una moratòria per a pimes, empreses i persones autònomes en el pagament de les rendes del lloguer de les naus industrials del Parc Empresarial Nuevo Tollo d'Utiel i en el pagament del cànon dels drets de superfície vigents als Parcs Empresarials que comercialitza. (08.05.20).

Aquest ajornament s'aplica en el període corresponent a la segona quinzena del mes de març i a les mensualitats d'abril, maig i juny de 2020. Aquestes rendes i cànons seran satisfets de manera prorratejada en els sis mesos següents, des de juliol a desembre de 2020.

Així mateix, amb caràcter excepcional i amb relació als mateixos períodes contemplats per a la moratòria en el pagament, podrà sol·licitar-se l'exempció de la renda del lloguer i els cànons del dret de superfície d'alguna o de totes aquestes mensualitats, sempre que aquesta situació extraordinària haja suposat un cessament total de l'activitat per a la qual el local va ser arrendat o demostren caigudes en la seua facturació, computada mensualment o de manera global, d'un 50% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

L’Ivace treballa en la promoció, foment i gestió de les àrees industrials de la Comunitat i en la comercialització dels Parcs Empresarials de la Generalitat ajudant les pimes i empreses a posar en marxa els seus projectes en sòl industrial de qualitat, i així el contínua fent davant aquest nou horitzó conseqüència de la crisi originada per la pandèmia COVID-19.

Amb la moratòria es pretén minimitzar la vulnerabilitat econòmica en la qual puguen trobar-se les pimes, persones autònomes i persones arrendatàries de les naus industrials d'Utiel, així com de les parcel·les de sòl industrial dels Parcs Empresarials que comercialitza l’Ivace i es regeixen per la modalitat de dret de superfície, per a facilitar que en el nou escenari econòmic al qual ens enfrontem puguen continuar desenvolupant la seua activitat econòmica.

Límit màxim

El valor nominal d'aquesta ajuda no superarà el límit màxim global de 800.000 euros per empresa, o de 120.000 euros per empresa o persona treballadora autònoma activa en el sector de la pesca i l'aqüicultura, o 100.000 euros per empresa o persona autònoma activa en la producció primària de productes agrícoles.

>> Resolució

>> Publicació en el DOGV