La Comunitat Valenciana és la segona autonomia amb major nombre d'operacions finançades amb les Línies ICO Imprimeix

Amb més de 223,91 milions d'euros distribuïts en 3.499 operacions, la comunitat València aqueix situa com la segona autonomia amb major nombre d'operacions finançades a través de les Línies ICO en el primer semestre de 2019 (28-7-2019)

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial manté signat un conveni de col·laboració amb l'ICO per a donar a conéixer al teixit empresarial
de la Comunitat, les línies de mediació i fons de capital de risc que l'Institut posa a la disposició d'empreses i autònoms a través de les entitats financeres.

En aquest període de temps les empreses de la Comunitat han rebut préstecs per valor de 223,91 milions d'euros (el 12,17% del total de préstecs concedits en l'àmbit nacional) per a dur a terme 3.499 operacions.

Destaca el fet que el 70,9% de les operacions finançades per l'ICO s'emmarquen dins de la línia d'empreses i emprenedors per a la realització d'activitats empresarials i/o inversions.

Sobreïx el lideratge de les empreses de la Comunitat en operacions en la línia d'exportació amb 933 accions (el 20,2% del total) i més de 54 milions d'euros en préstecs.

Pel que respecta a l'import dels préstecs, el 40% són de fins a un milió d'euros, el 18% dels concedits de menys de 150.000 euros i el 22% de fins a 75.000 euros.

Quant a la grandària de les empreses que han aconseguit finançament, el 40% tenen menys de 50 persones treballadores i el 32% fins a un màxim de nou empleats.