L'Ivace aprova el I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes
L'Ivace aprova el I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes M'agrada Imprimeix Correu

foto firma I pla  igualdadL'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha aprovat l'I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes pel qual es compromet a impulsar polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, amb diferents mesures per al desenvolupament de la igualtat de gènere en el si de l'organització (10-7-2019)

La directora general de l'Ivace, Júlia Company, ha posat en valor el treball realitzat per la Comissió Transversal d'Igualtat de l'Ivace, formada per treballadores i treballadors de l'Institut, en l'elaboració i aprovació d'aquest I Pla d'Igualtat, així com el seu compromís per aconseguir la igualtat real entre dones i homes en l'Ivace”.

Amb la seua aprovació es ratifica el compromís de l'Ivace per integrar la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així com l'impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat, establint la igualtat com un principi estratègic de la seua política empresarial i de gestió de personal.

El Pla s'estructura en sis àrees d'intervenció; accés a l'ocupació, classificació professional, promoció i formació, conciliació i ordenació del temps de treball, salut laboral i prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe i comunicació no sexista. Cadascuna de les aquestes àrees porta associades una sèrie de mesures de manera que, en total, el Pla d'Igualtat contempla un total de 32 accions.

Entre les mesures previstes figura la revisió periòdica dels salaris que reben els treballadors i treballadores d'Ivace i l'aplicació de mesures correctores si es detecten desequilibris retributius per raó de sexe, la regulació de les mesures de conciliació a través de l'elaboració d'una Guia de Conciliació, garantir tant l'ús del llenguatge com d'imatges no sexistes en tota la comunicació interna i externa i organitzar accions formatives en matèria de prevenció de l'assetjament sexual, entre moltes altres.

Estarà en vigor fins a 2022 i part d'una avaluació inicial que és el diagnòstic de la situació d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'Ivace realitzada entre abril i setembre de 2018.

La gestió i avaluació del compliment de les mesures previstes en el Pla estarà a càrrec de la Comissió Transversal d'Igualtat, a través de reunions periòdiques trimestrals en les quals es realitzarà el seguiment de les accions implantades i s'identificaran possibles barreres o impediments en l'aplicació de les accions, amb la finalitat de corregir o modificar els aspectes necessaris.