Ivace
Renovacions

 

Un disseny industrial té una vida legal de 25 anys, si cada 5 anys es realitza la renovació.

La renovació (sense recàrrec) d'un disseny industrial es tramita durant els 6 mesos anteriors a la data de venciment: 5 anys des de la data de sol·licitud.

  • Imprimisca el formulari de renovació una vegada emplenat, i ho pot presentar juntament amb el justificant del pagament de la taxa de renovació. Tots els formularis hauran d'imprimir-se i presentar-se emplenats a una sola cara.
  • Tinga en compte que la taxa de renovació va pujant conforme quantitat de dissenys que renova dels sol·licitats la primera vegada.